Waarom een cloudwerkplek een must is voor elk bedrijf!

Dit artikel gaat in op de redenen voor een bedrijf om gebruik te maken van de cloud. Dat betekent dat gegevens en applicatiesoftware zich niet meer op een lokaal apparaat bevinden. De medewerker maakt een verbinding met een IT-systeem van een dienstverlener, waar de gegevens worden opgeslagen en de software is geïnstalleerd. Men noemt dat een verbinding maken met de cloud, omdat men niet hoeft te weten waar het IT-systeem van de dienstverlener zich bevindt. In principe kan de medewerker dat op vele plekken doen, zolang er een verbinding is te maken. We praten dan van een cloud werkplek.

Geschiedenis

Vele jaren terug hadden grote bedrijven een grote computer staan voor de automatisering van de administratieve processen. Op die computer waren terminals aangesloten, die de medewerkers gebruikten om hun taken uit voeren. PC’s en draadloze datacommunicatie bestonden nog niet. De computer en terminals werden door de automatiseringsafdeling beheerd. Vanuit het gezichtspunt van beheer en gegevensbeveiliging was dat een goede opzet. Maar er waren ook veel beperkingen. Daarom gingen organisaties ook minicomputers inzetten voor meer flexibiliteit. Toen kwam de PC en medewerkers begonnen administratieve taken op een PC uit te voeren. Door die decentralisering werd het IT-beheer en gegevensbeveiliging steeds complexer. De zorgen over gegevensbeveiliging namen nog eens toe met de draadloze datacommunicatie. Thuiswerken is inmiddels steeds normaler geworden.

Opnieuw centralisering

Met de cloud gaan we in wezen weer een beetje in de richting van een centrale computer. Voor de gebruiker is de ideale situatie dat er een enkele virtuele ingang is tot de bedrijfstoepassingen in de cloud. Wat zich achter die ingang bevindt, is de verantwoordelijkheid van een ict dienstverlener. Er bestaan steeds meer software applicaties, die het mogelijk maken dat medewerkers gezamenlijk aan taken/projecten werken, ook bijna realtime. Dat is een van de grote voordelen van het werken in de cloud. Met een laptop kunnen medewerkers op het werk, maar ook thuis (en eventueel vanaf een vakantieadres) in de cloud werken. Dat laatste is ook weer een groot voordeel van de cloud. Een cloud werkplek is dus een concept. De gegevensbeveiliging is daarmee enorm belangrijk geworden. De ICT dienstverlener dient met afdoende maatregelen daarvoor te komen.

ICT dienstverlening

We praten bij een cloud over een ICT dienstverlening. Het bedrijf die de diensten afneemt, specificeert hoe de dienstverlening er functioneel uit dient te zien. Dat kan per medewerker verschillen. De ICT dienstverlener richt vervolgens de werkplekken virtueel in de cloud in en beheert ze. Zoals al gezegd, is de cloud werkplek een concept.