Kritiek op de landbouwindustrie

Je kon er niet omheen de laatste tijd: de boerenprotesten die door het hele land plaatsvonden vanaf oktober 2019. De boeren vroegen bij het protest aandacht voor hun positie in de maatschappij, de continu wijzigende regelgeving en het algemene gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk. En dit gebrek aan begrip en respect bewees zich maar al te goed toen de protesten eenmaal begonnen. Het internet stroomde vol met kritieken van juist diegenen van wie de boeren een luisterend oor vroegen, en een beetje meer begrip. Toch kwam er weinig van terecht, en bleef men kritisch tegenover het boerenwerk omdat de sector geen goede klimaatwetgeving heeft – iets waar de meeste boeren zelf ook last van hebben en waar ook zij het mee oneens zijn. 

Door de manier waarop zoiets in de media gepresenteerd wordt, is er weinig oog voor wat er binnen de sector wél wordt gedaan om klimaatvervuiling tegen te gaan. Om de boeren in een wat positiever licht te zetten, zet ik hier wat van die acties op een rijtje!

Elektrische landbouwmachines en voertuigen

Veel tractors en andere landbouwvoertuigen rijden nog op diesel. Dit is problematisch voor zowel ons klimaat, als de gezondheid van de bestuurder. Het meest duurzame alternatief hiervoor is uiteraard elektrisch rijden. De innovatie hierin gaat traag, wat tot weinig bewustzijn leidt dat er wel degelijk aan gewerkt wordt, maar er zijn al enorme stappen gemaakt. 

Zo heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld de eerste volledig elektrische shovel van Nederland in gebruik genomen. Hiermee wordt de luchtkwaliteit van de stad enorm verbeterd, én wordt de gezondheid van de bestuurder beschermd. Daarnaast is de elektrische shovel een stuk stiller, waardoor er minder ergernis richting de landbouwindustrie ontstaan bij omwonenden. 

Marktplaats voor landbouwers

Omdat innovatie op het gebied van landbouwmachines toch niet zo snel gaat als zowel de landbouwers zelf als andere Nederlanders zouden willen, zijn er gelukkig allerlei andere nieuwe ideeën ontstaan om duurzamer te worden in de sector. Zo is er bijvoorbeeld een marktplaats voor landbouwers, waarop tweedehands landbouwmachines en voertuigen worden aangeboden. Dit is voordelig voor de landbouwer in een tijd waarin alles juist vanwege de kritiek alsmaar duurder wordt, en zo laten zij zien aan de rest van het land dat ook zij zich zorgen maken over klimaatproblematiek, en er waar mogelijk alles aan doen om hier zo min mogelijk aan bij te dragen. Meer bewustheid hierin zal hopelijk uiteindelijk leiden tot meer begrip en respect voor het beroep!