Een nieuwe koers bepalen voor je bedrijf

De komst van het internet heeft voor veel veranderingen gezorgd. Vanuit je stoel is het mogelijk om de nieuwste producten aan te schaffen zonder daarvoor het huis te verlaten. Ook de snelle technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat processen zijn veranderd. Dit heeft vooral veel impact gehad op bedrijven. Op eens moet er nagedacht worden over hoe bedrijfsgevoelige informatie beveiligt kan worden tegen hackers. Om het bedrijfsleven te helpen zijn er verschillende normen gesteld waaraan voldaan moet zijn. In deze normen worden de handvaten gegeven om processen te verbeteren om organisaties te helpen met deze nieuwe ontwikkelingen.

ISO 9001

Een van de bekendste normen ter wereld is de ISO 9001. Deze norm zorgt ervoor dat in jouw organisatie een krachtige basis wordt gelegd voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem moet er voor zorgen dat een organisatie op een duurzame manier kan groeien en veerkrachtig is in economisch mindere tijden. Het zorgt er daarnaast voor dat de klanttevredenheid zal toenemen, er nieuwe business gegenereerd kan worden en een verbetering in de samenwerking met overige stakeholders. Door het behalen van het ISO 9001 certificaat toon jij als organisatie aan dat jij voldoet aan alle eisen omtrent kwaliteitsmanagementsystemen.

ISO 14001

Bij het bepalen van de nieuwe koers is het ook belangrijk dat er rekening wordt gehouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een andere norm die zal zorgen voor een verbetering van de bedrijfsprestaties is de ISO 14001. In deze norm zijn de standaarden besproken omtrent milieumanagement.  Het helpt om jouw organisatie op een duurzame manier te laten groeien die zo min mogelijk impact heeft op het milieu. Door het behalen van het certificaat is het tevens ook mogelijk om concurrentievoordeel te verkrijgen. Bij verschillende aanbestedingen is het steeds vaker een eis om mee te mogen doen.

Er zijn dus verschillende manieren beschikbaar die jou kunnen helpen om jouw nieuwe koers te bepalen. Het implementeren van zo’n ISO werkwijze kan veel impact op jouw organisatie. Het is daarom belangrijk om vooraf goed te bepalen welke ISO certificaat het meest relevant is voor jouw situatie. Het is een proces waarbij je geholpen wordt door één van de specialisten van de certificeringspartijen. Uiteindelijk zal de implementatie er voor zorgen dat jouw organisatie op een duurzame manier kan groeien.