Banen voor het oprapen

De verwachting is dat de vraag naar gezondheidszorg en sociale voorzieningen de komende 10 jaar zal groeien. Dit is goed nieuws voor afgestudeerden in het maatschappelijk werk en hun werkgevers, die de vruchten zullen plukken van nieuw talent.

In deze blog worden enkele banen kort besproken. Wellicht ben je op zoek naar een jeugdconsulent vacature of iets in die richting. Lees daarom verder.

Behandeladviseur middelengebruik en herstel

Wil je cliënten helpen nuchterheid te bereiken en te behouden? Overweeg om een counselor voor middelengebruik en herstelbehandeling te worden. Het beroep zal naar verwachting groeien naarmate meer mensen behandeling zoeken voor middelenmisbruik.

Adviseur geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheidsadviseurs werken rechtstreeks samen met patiënten om hen te helpen bij het omgaan met psychische aandoeningen of bij het omgaan met moeilijke levensgebeurtenissen. Ze kunnen in een aantal instellingen werken, ook onafhankelijk en binnen behandelingsprogramma’s. Naarmate meer mensen openlijk advies en behandeling zoeken voor psychische aandoeningen, zal dit beroep zeker groeien.

Huwelijks- en gezinsadviseur

Huwelijks- en gezinsadviseurs werken met individuen, koppels en gezinnen om hun interpersoonlijke uitdagingen aan te pakken. Ze spelen een cruciale rol bij het helpen van koppels bij het navigeren door problemen in alle stadia van hun relatie.

Medisch maatschappelijk werker

Medisch maatschappelijk werkers werken in verschillende instellingen voor gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, klinieken en centra voor langdurige zorg. Ze kunnen optreden als casemanagers, therapeuten of patiëntnavigators, afhankelijk van de behoeften van het individu of het gezin. De vraag naar maatschappelijk werk in de gezondheidszorg zal groeien naarmate babyboomers ouder worden, waardoor dit een sterk veld wordt voor studenten sociaal werk om te betreden.

Schoolmaatschappelijk werker

Maatschappelijk werkers op school helpen studenten, leraren en hun gezinnen bij het omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen en gedragsproblemen. Ze bieden positieve gedrags-, academische en klassikale begeleiding op alle onderwijsniveaus en kunnen de schoolervaring veranderen voor studenten die anders moeite zouden hebben gehad.

Pleegzorg maatschappelijk werker

De rol van de maatschappelijk werker in de pleegzorg is wat de meeste mensen zich voorstellen als ze aan sociaal werk denken. Deze maatschappelijk werkers zijn pleitbezorgers voor kinderen in het pleegzorgsysteem en zorgen ervoor dat ze goed worden verzorgd en ondersteund door hun hulpfamilies. De baan kan emotioneel intens zijn, maar het is even lonend.

Kinder- en Gezinstherapeut

Kinder- en gezinstherapeuten richten zich op het aanpakken van de behoeften van kinderen vanaf de peutertijd tot latentie. Ze kunnen zich specialiseren in onderwerpen als speltherapie, ontwikkeling van kinderen, hechtingsproblemen of psychische aandoeningen. Ze werken ook aan kindgerichte oplossingen voor gezinnen die worstelen met een ongezonde sociale dynamiek.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hoewel het contra-intuïtief lijkt, verschijnen er steeds vaker mogelijkheden voor sociaal werk in de particuliere sector. Een baan in maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft je de kans om een positieve sociale en ecologische impact te maken met de middelen van een groter bedrijf dat tot je beschikking staat. Kijk voor meer informatie op BVNG